Pirmoji klasė mokykloje vaikams yra vienas reikšmingiausių įvykių gyvenime. Žinoma, šis įvykis nemažiau reikšmingas ir tėvams, žymintis vaiko kelio link viduriniojo išsilavinimo pradžią. Tačiau pirmoji klasė kelia ne tik malonų jaudulį ir džiugesį – kartais mokyklos pradžios laukimas gali būti paženklintas nerimu, įtampa ir nežinomybe dėl ateities.

Kita vertus, supratimas, kokios žinios ir įgūdžiai bus reikalingi vaikui pirmojoje klasėje – itin išlaisvina. Šiame straipsnyje pateikiamos rekomendacijos, ką vaikas turėtų žinoti prieš eidamas į pirmąją klasę.

Žinoti raidyną ir turėti skaitymo pagrindus

Nors kai kurie vaikai į pirmąją klasę ateina jau mokėdami skaityti, visgi skaityti šešerių ar septynerių metų amžiaus moka ne visi. Tačiau svarbu, kad pirmojoje klasėje vaikas bent jau mokėtų raidyną ir gebėtų perskaityti paprastus žodžius, pavyzdžiui, „katė“.

Skaičiuoti

Pirmojoje klasėje vaikai turėtų būti įgiję matematikos ir skaičiavimo pagrindus. Tai yra, pirmojoje klasėjė vaikas turėtų gebėti pažinti skaičius, skaičių seką; sudėti ir atimti skaičius.

Rašyti

Nors iš pirmokų nesitikima gebėjimo rašyti sakiniais, pirmojoje klasėje vaikas turėtų gebėti bent jau parašyti savo vardą ir sujungti raides tarpusavyje.

Bendradarbiauti

Mokykloje vaikai atlieka ir įvairias grupines/komandines užduotis, tad svarbu, jog vaikas pirmojoje klasėje mokėtų bendradarbiauti su bendraamžiais: kartu atlikti užduotis, žaisti, spręsti problemas.

Išbūti ramybėje

Mokyklos pamokose svarbu gebėti išbūti tyloje, kada mokytojas ar kiti klasės draugai kalba. Šis įgūdis yra ypač svarbus: nepaklusnus ir negebantis susikaupti vaikas ne tik pats sunkiau mokosi, tačiau ir trikdo mokymosi procesą kitiems.

Prašyti pagalbos

Mokykla – o ypač pirmoji klasė – yra ta vieta, kur vaikams gali kilti įvairiausių klausimų ir neaiškumų. Svarbu, kad pirmokas nebjioti paklausti rūpimų klausimų ar pasitikslinti dėl kažkokių dalykų.

Be to, svarbu, kad vaikas žinotų galintis prašyti pagalbos ir iš tėvų, o tam, žinoma, reikalingas tėvų gebėjimas sukurti emocinį ryšį su vaiku.

Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas Vilniaus Vitlio licėjuje – www.vitliolicejus.lt